Narzędzia ludzi pierwotnych

Człowiek tworzył pierwsze narzędzia jeszcze setki i dziesiątki tysięcy lat temu, na co wskazują prowadzone w różnych częściach świata badania archeologiczne. Nasi przodkowie nie posiadali oczywiście przyrządów i urządzeń w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, były one o wiele prostsze, przeważnie wykonane z kamienia, kawałka sznurka oraz patyka, spisywały się jednak dobrze i dały szansę pierwotnym na szybszy rozwój. Narzędzia przez nich stosowane to proste młotki, które ciosano z ostrych i jednocześnie płaskich kamieni, można było nimi stłuc inne, delikatniejsze przedmioty, naostrzyć mniejsze kamienie, a także wykorzystać w formie broni - na przykład małego toporka, łuku lub dzidy, w zależności od tego jak kamieniem został wyprofilowany i do trzonu o jakiej długości przytwierdzony. Stosowane przez pierwotnych narzędzia z czasem zaczęły przybierać coraz ciekawsze i doskonalsze formy - było to związane z odkrywaniem nowych materiałów, opanowaniem lepszych technik tworzenia niezbędnych w życiu akcesoriów i tak dalej.